ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เอกสารแนบท้ายประกาศรับนักเรียน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศผลการคัดเลือนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ให้รายงานตัว รับเอกสารมอบตัวและฟังคำชี้แจง เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
 
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภท และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และฟังประชุมชี้แจง
ในวันที่ 7 เมษายน 2557    เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
หากนักเรียนไม่่มารายงานตัวในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
 
 
เข้าสู่หน้าหลัก