ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไชยา กัญญาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ตารางสอบทฤษฏี นักศึกษาวิชา ทหาร ปี3 ชาย - หญิง
ตารางสอบ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กรอบแนวความคิด
SAR
การบูรณาการ
ภาพการปฏิบัติงาน
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารครู

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 39ข่าวการศึกษา