ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ เรื่อง
27/11/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง การขายซากวัสดุโดยวิธีทอดตลาด New
31/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว New
18/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
30/09/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/06/2562 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนามัย
13/06/2562 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
31/05/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนังงานทำความสะอาด
31/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ กระดาษข้อสอบเก่า

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

นักเรียน

(รายชื่อนักเรียน, ตารางเรียน, ตารางสอบ, ผลการสอบ)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

ศรีอยุธยาบูชาครู 2562

ข่าวการศึกษา