โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ SRI AYUDHYA SCHOOL


ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

sa

std

std

std

stdวันที่ เรื่อง
18/06/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ชั่วคราวเหมาบริการ
29/04/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
23/04/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
21/02/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
15/11/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอก ฟิสิกส์)
13/11/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
06/11/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
ครู

(เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

นักเรียน

(ตารางเรียนนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

การเผยแพร่ผลงานครู

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา