โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ SRI AYUDHYA SCHOOL


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

sa

std

std

std

std

stdวันที่ เรื่อง
06/09/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว New
06/07/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/06/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว
09/06/2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
09/06/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
09/05/2565 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
27/04/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

นักเรียน

(ตารางเรียนนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา