ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ สมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เลื่อนการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ทั่วไป

รับสมัครห้องเรียนปกติCon
Con

Con
Con

EDU
EDU

news_std64

พิเศษ

สอวน.

กำหนดการพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ภาพกิจกรรม กำหนดการออนไลน์
กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

นักเรียน

(รายชื่อนักเรียน, ตารางเรียน, ตารางสอบ, ผลการสอบ)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


ข่าวการศึกษา