ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไชยา กัญญาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารครู

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

ศรีอยุธยาบูชาครู 2562ข่าวการศึกษา