ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ สมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..

welcome


MU

MU

MU
วันที่ เรื่อง
08/05/2563 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด New
18/12/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าของโรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสวย
18/12/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าของโรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพถ่ายรูปและถ่ายเอกสาร
27/11/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง การขายซากวัสดุโดยวิธีทอดตลาด
31/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
18/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
30/09/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/06/2562 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนามัย
13/06/2562 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
31/05/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนังงานทำความสะอาด
31/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ กระดาษข้อสอบเก่า

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

นักเรียน

(รายชื่อนักเรียน, ตารางเรียน, ตารางสอบ, ผลการสอบ)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

กิจกรรม Open House โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา