ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไชยา กัญญาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ เรื่อง
15/10/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน New
30/09/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/06/2562 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนามัย
13/06/2562 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
31/05/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนังงานทำความสะอาด
31/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/05/2562 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ กระดาษข้อสอบเก่า

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

นักเรียน

(รายชื่อนักเรียน, ตารางเรียน, ตารางสอบ, ผลการสอบ)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

ศรีอยุธยาบูชาครู 2562ข่าวการศึกษา