ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯวันที่ เรื่อง
12/10/2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย New
12/10/2564 เรื่อง ผลการคัดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง New
12/10/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย
12/10/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
05/10/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
05/10/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย
10/06/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
10/06/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26/04/2564 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26/04/2564 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
24/03/2564 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทัวไปเพื่อจ้ดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์

ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

นักเรียน

(รายชื่อนักเรียน, ตารางเรียน, ตารางสอบ, ผลการสอบ)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


ข่าวการศึกษา