โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ SRI AYUDHYA SCHOOL


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

sa

std

std

std

std

stdวันที่ เรื่อง
21/11/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว New
04/11/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
03/11/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำหน่ง ครูอัตราจ้าง
03/11/2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
28/10/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
27/10/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว
26/10/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17/10/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
ครู

(เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

นักเรียน

(ตารางเรียนนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา