วันที่ เรื่อง
09/05/2565 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน New
27/04/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว New
02/11/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
12/10/2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย
12/10/2564 เรื่อง ผลการคัดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
12/10/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย
12/10/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
05/10/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
05/10/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัย
10/06/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
10/06/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26/04/2564 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26/04/2564 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
24/03/2564 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทัวไปเพื่อจ้ดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ
ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
ครู

(คำสั่ง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

นักเรียน

(ตารางเรียนนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา