การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป และ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-2245-1717 ต่อ 135 หรือ กด 0