การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-2245-1717 ต่อ 135 หรือ กด 0