ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๔ (ม.3 เดิม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษดาวน์โหดลรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร (.PDF) ตัวอย่างใบสมัคร(.PDF) เอกสารการเงิน (.PDF)