การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ รายละเอียดการรับสมัคร การส่งผลการสอบ ONET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ประกาศ


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ รายละเอียดการรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ประกาศ

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-2245-1717 ต่อ 135 หรือ กด 0