การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ รายละเอียดการรับสมัคร การส่งผลการสอบ ONET

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ รายละเอียดการรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-2245-1717 ต่อ 135 หรือ กด 0