การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-2245-1717 ต่อ 135 หรือ กด 0