โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียน พิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการประกาศรับนักเรียนและใบสมัคร ให้คลิกปุ่มข้างล่าง

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียน ปกติ

ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการประกาศรับนักเรียนและใบสมัคร ให้คลิกปุ่มข้างล่าง

ห้องเรียนปกติ