×
  • 497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0-2245-1717

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


M1 4

รายละเอียดการรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครจำนวน 440 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครจำนวน 50 คน

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อผู้สมัคร

ติดต่อสอบถาม


497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1717

information@sriayudhya.ac.th