×
  • 497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0-2245-1717

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


M1 4
รายละเอียดการรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Intensive English Program

  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • รับจำนวน 36 คน

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2564

ติดต่อสอบถาม


497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1717

information@sriayudhya.ac.th