รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม. 4 ห้องเรียนปกติ 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประการศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

ประการ ขึ้นบัญชีสำรอง การคัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ